Tài liệu Tiếng Anh
Từ vựng môn học bằng tiếng anh

Từ vựng môn học bằng tiếng anh

Khi trò chuyện với người nước ngoài, họ rất quan tâm đến nghề nghiệp, công việc hiện tại của bạn. Vì vậy, hôm nay mình giới thiệu tới các bạn một số từ vựng về tiếng anh.
Luyện phát âm tiếng anh qua khẩu hình miệng

Luyện phát âm tiếng anh qua khẩu hình miệng

Luyện phát âm tiếng anh qua khẩu hình miệng
cách phân biết phát âm

cách phân biết phát âm

Cách phân biết phát âm "S/ES và ED trong tiếng anh giao tiếp giúp người nghe tự tin hơn
Những câu nói thông dụng trong giao tiếp của người Mỹ

Những câu nói thông dụng trong giao tiếp của người Mỹ

Những câu nói thông dụng trong giao tiếp của người Mỹ. Nhiều câu nói nếu bạn không học mà chỉ dựa vào nghĩa của từ thì sẽ không bao giào đoán ra nghĩa câu nói
Cụm cấu trúc As...........As.

Cụm cấu trúc As...........As.

as long as, as well as, as early as, as far as, as good as, As much as.
Tên môn học tại trường đại học bằng tiếng anh

Tên môn học tại trường đại học bằng tiếng anh

Hướng dẫn bạn đọc một số tên môn học tại trường đại học bằng tiếng anh thông dụng
Những tính từ thông dụng có giới từ đi kèm

Những tính từ thông dụng có giới từ đi kèm

Hướng dẫn bạn đọc một số tính từ thông dụng thường có giới từ đi kèm trong tiếng anh
Cấu trúc câu và từ vựng về tết trung thu

Cấu trúc câu và từ vựng về tết trung thu

Cấu trúc câu và từ vựng về tết trung thu
Phân biệt giữa Among vs Between, Amount vs Number

Phân biệt giữa Among vs Between, Amount vs Number

Among (pre ) trong từ 3 người/vật trở lên, Between (pre ): giữa hai người , vật; Amount (n) dung với danh từ không đếm được, Number (n) dung với danh từ đếm được
Cụm từ tiếng anh thông dụng với Have

Cụm từ tiếng anh thông dụng với Have

Cụm từ tiếng anh thông dụng với Have và cách dùng, rất hay dùng trong giao tiếp và cũng hay gặp trong bài thi đại học, toiec,....
Mẫu câu giao tiếp ngắn gọn cơ bản

Mẫu câu giao tiếp ngắn gọn cơ bản

Cùng học tiếng anh giao tiếp đơn giản và thú vị. Một số mẫu câu giao tiếp ngắn gọn cơ bản, thường dùng nhất của người Mỹ
Từ vựng về không gian

Từ vựng về không gian

Từ vựng về không gian: hành tinh, thiên hà, vũ trụ
Thành ngữ thường dùng trong giao tiếp xã giao của người Mỹ

Thành ngữ thường dùng trong giao tiếp xã giao của người Mỹ

Thành ngữ thường dùng trong giao tiếp xã giao của người Mỹ
Cách nói giờ trong tiếng anh

Cách nói giờ trong tiếng anh

Hướng dẫn cách viết và cách nói giờ trong tiếng anh
Từ vựng tiếng anh về giọng điệu

Từ vựng tiếng anh về giọng điệu

Hướng dẫn một số tính vừ và giọng điệu trong tiếng anh
Các cách diễn tả mục đích trong tiếng Anh

Các cách diễn tả mục đích trong tiếng Anh

Hướng dẫn một số cách diễn tả mục đích trong tiếng anh
Từ vựng về công việc

Từ vựng về công việc

Hướng dẫn một số từ vựng tiếng anh về công việc thông dụng
Số thập phân trong tiếng anh

Số thập phân trong tiếng anh

Cách dùng số thập phân trong tiếng anh thông dụng nhất
Phân số trong tiếng anh

Phân số trong tiếng anh

Cách sử dụng phân số trong tiếng anh thông dụng nhất
Số thứ tự trong tiếng anh

Số thứ tự trong tiếng anh

Dưới đây là cách dùng số thứ tự trong tiếng anh thông dụng
Số đếm trong tiếng anh

Số đếm trong tiếng anh

Dưới đây là cách sử dụng và cách viết số đếm trong tiếng anh
Các câu chửi trong tiếng anh

Các câu chửi trong tiếng anh

Một số câu chửi được dùng trong tiếng anh
Phân Biệt Cách Sử Dụng Của: Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of

Phân Biệt Cách Sử Dụng Của: Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of

Phân Biệt Cách Sử Dụng Của: Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of
Cách sử dụng và những lưu ý với đại từ quan hệ

Cách sử dụng và những lưu ý với đại từ quan hệ

Cách sử dụng và những lưu ý với đại từ quan hệ
Những câu nói hay được dịch sang tiếng anh

Những câu nói hay được dịch sang tiếng anh

Một số câu nói hay của nhân loại được chuyển thể sang tiếng anh