truy Lượt Xem:616

Số thứ tự thể hiện trình tự , thứ bậc. Số thứ tự được hình thành từ số đếm bằng cách thêm TH vào cuối số đếm. Ngoài trừ ba số thứ tự đầu tiên (first, second, third).

Những cách dùng chủ yếu của số thứ tự: 
 
1. Xếp hạng:
Ví dụ:
Manchester City came first in the football league last year.
Manchester City về nhất trong giải đấu bóng đá năm rồi.
 
2. Cho biết tầng trong một tòa nhà:
Ví dụ:
His office is on the tenth floor.
Văn phòng của anh ta nằm ở tầng 10.
3. Cho biết sinh nhật:
Ví dụ:
She had a huge party for her eighteenth birthday.
 
Cô ấy đã có một buổi tiệc linh đình cho ngày sinh nhật thứ 18.
 
Danh sách:
100th - hundredth
101th - hundred and first
200th - two hundredth
300th - three hundredth
1,000th - thousandth
1,000,000th - ten millionth
 
Phần trăm
% = PERCENT
 
E.g. 58% = fifty-eight percent
 
Tỷ số
 
2:1 = two to one
 
Phân số
Chúng ta thường sử dụng số thứ tự để nói về phân số (fractions):
1/2 - a half
1/3 - a third
2/3 - two thirds
1/4 - a quarter (a fourth)
3/4 - three quarters (three fourths)
1/5 - a fifth
2/5 - two fifths
1/6 - a sixth
5/6 - five sixths
1/7 - a seventh
1/8 - an eighth
1/10 - a tenth
7/10 - seven tenths
1/20 - a twentieth
47/100 - forty-seven hundredths
1/100 - a hundredth
1/1,000 - a thousandth
Lưu ý:
 
Phân số được viết dưới dạng hỗn số (mixed numbers), phải sử dụng AND để nối hai phần với nhau. Ví dụ: 1¾ = one and three quarters hoặc one and three fourths.
Bạn còn nhớ hỗn số không? Ta có 1¾ = (1*4 + 3)/4 = 7/4.
Số thập phân
Sử dụng POINT để phân biệt phần sau dấu thập phân trong số thập phân (decimals).
 
Ví dụ: 3.2 = three point two. 
Số thập phân có nhiều hơn một chữ số sau dấu thập phân, chúng ta có thể đọc từng số một. Ví dụ: 3,456.789 = three thousand, four hundred and fifty-six point seven eight nine.
Quy tắc trên ngoại lệ khi nói về dollars và cents (hoặc pound và pence). Ví dụ: $32.97 = thirty-two dollars, ninety-seven (cents).
 
Phép toán
+ (plus)
- (minus / take away)
* (multiplied by / times)
/ (divided by)

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Ví dụ cách đọc các phép toán:
 
1 + 3 = 4 (one plus three equals four)
4 - 1 = 3 (four minus one equals three / four take away one equals three)
3 * 2 = 6 (three multiplied by two equals six / three times two equals six)
8 / 4 = 2 (eight divided by four equals two)
 
Ngày tháng
 
Để đọc ngày tháng trong tiếng Anh người ta dùng số thứ tự. Hoặc nói tháng trước ngày sau hoặc ngược lại. Giả sử bạn sinh nhật ngày 01/01 sẽ được đọc là the first of January / January the first.
 
Số 0
Số không có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau tùy vào tình huống.
 
Đọc "zero" khi nó đứng một mình.
2-0 (bóng đá) = Two nil
30 – 0 (tennis) = Thirty love
604 7721 (số điện thoại) = six oh four…
0.4 (số thập phân) = nought point four / zero point four
0C (nhiệt độ) = zero degrees
 
 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

 
Website: http://anhngunewlight.edu.vn/

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags:
Bình luận

Bình luận

jjjj
2019-07-10 01:05:04

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn