truy Lượt Xem:1454

Hướng dẫn cách phân biệt trạng từ trong tiếng anh

TRẠNG TỪ (ADVERB): còn được gọi là phó từ

Trạng từ kết cấu khá đơn giản:

Adv= Adj+ly: wonderfully, beautifully, carelessly...
 
Ex: she dances extremely beautifully
 
Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu.
 
Trạng từ thường đứng trước từ hay mệnh đề mà nó cần bổ nghĩa. Nhưng cũng tùy trường hợp câu nói mà người ta có thể đặt nó đứng sau hay cuối câu.
 
Trạng từ có nhiều hình thức:
- Những chữ đơn thuần như: very (rất, lắm), too (quá), almost (hầu như), then (sau đó, lúc đó),...
 
- Thường được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ.
VD: beautifully, usefully, carefully, badly, slowly, quickly, clearly
 
- Là những từ kép như: everywhere (khắp nơi), sometimes (đôi khi), anyhow (dù sao đi nữa)
 
- Một thành ngữ (thành ngữ là một cụm từ gồm nhiều từ hợp nhau để tạo thành một nghĩa khác): Next week (tuần tới), this morning (sáng nay), at the side (ở bên), with pleasure (vui lòng), at first (trước tiên)…
 
VD: He walks slowly
We work hard
I don't go to my office this morning.

VỊ TRÍ CỦA TRẠNG TỪ

1. Trước động từ thường: (nhất là những trạng từ chỉ tần suất: often, always, usually, seldom…)
VD: They often get up at 6am
 
2. Giữa trợ động từ và động từ thường
VD: I have + recently + finished my homework
 
3. Sau động từ tobe/seem/feel/look … và trước tính từ: tobe/seem/feel/look…+ adv + adj
VD: She is very nice
 
4. Đứng sau “Too”: V(thường) + Too + adv
VD: The teacher speaks to quickly
 
5. Đứng trước “enough”: V(thường) + too + adv
VD: The teacher speaks slowly enough for us to understand
 
6. Ở trong cấu trúc so…that: V(thường) + so + adv + that
VD: Jack drove so fast that he caused an accident
 
7. Đứng cuối câu
VD: He doctor told me to breathe in slowly
 
8. Thường đứng một mình ở đầu câu bổ nghĩa cho cả câu
VD: Unfortunately,the bank was closed by the time I got here
 
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn