truy Lượt Xem:175

Cách tạo cộng đồng nơi làm việc

Nếu một nơi làm việc hài hòa là mục tiêu của bạn, đặt nền tảng cho nó bắt đầu bằng việc tạo ra cảm giác cộng đồng. Nơi làm việc gắn kết có năng suất cao hơn so với các đối tác rối loạn chức năng của họ. Tinh thần làm việc gia tăng khiến nhân viên sẵn sàng nỗ lực hơn trong các hoạt động bình thường. Nó cũng làm cho nhiều khả năng họ sẽ gắn bó với công ty trong thời gian khó khăn. Tìm cách xây dựng văn hóa tích cực tại nơi làm việc của bạn.
1.
Sử dụng đầu vào của nhân viên để giúp định hình tầm nhìn của công ty. Tạo ra một cộng đồng nơi làm việc có nghĩa là làm cho mỗi công dân doanh nghiệp cảm thấy được tôn trọng. Cho phép sự tham gia của nhân viên mở sẽ xua tan quan niệm rằng các quan chức toàn năng đang hướng dẫn tương lai của công ty. Căng thẳng rằng nhân viên và ý tưởng của họ là động lực của công ty bạn.
2.
Khuyến khích tuân thủ chính sách từ trên xuống dưới. Căng thẳng rằng không ai ở trên các quy tắc - ngay cả nhân viên với văn phòng góc và xe công ty. Cho phép quản lý vi phạm các quy tắc có thể gây ra bất đồng quan điểm tại nơi làm việc. Nhận ra rằng tạo ra một cộng đồng nơi làm việc có nghĩa là đảm bảo rằng mọi nhân viên đều cảm thấy có giá trị.
3.
Nắm bắt sự đa dạng. Nó không đủ để chỉ đơn giản là thúc đẩy sự đa dạng với các áp phích bắt mắt trong tuyển dụng. Đảm bảo rằng công nhân của tất cả các nền tảng cảm thấy được tôn trọng một khi họ được tuyển dụng. Thực hiện các chương trình đào tạo để giúp nhân viên đối phó với các rào cản giao tiếp tiềm năng. Phát triển các chính sách không khoan nhượng cho các hành động tấn công. Tạo một ủy ban đa dạng chủ động để theo dõi các vấn đề tại nơi làm việc. Lập kế hoạch cho các sự kiện xã hội tập trung vào sự đa dạng để đưa nhân viên đến các nền văn hóa khác nhau trong môi trường vui vẻ.
4.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tích cực trong công việc. Hãy cho nhân viên biết rằng nơi làm việc hài hòa là nơi làm việc năng suất hơn. Khuyến khích công nhân trút sự thất vọng nơi làm việc cho người giám sát của họ. Khuyến khích quản lý theo dõi các khiếu nại của nhân viên một cách chuyên nghiệp, kịp thời. Làm việc chặt chẽ với những nhân viên có thái độ tiêu cực, vì hành động của họ có thể gây tổn hại cho sự gắn kết nơi làm việc.
5.
Hãy đứng vững trước sự phản tác dụng. Giải quyết các thực hành tiêu cực, chẳng hạn như chuyển nhượng trễ, không tuân theo các quy trình an toàn và cư xử thô lỗ với khách hàng. Không làm như vậy sẽ gửi thông điệp sai cho cả nhân viên dao động và tuân thủ. Giữ nhân viên chịu trách nhiệm cho hành động của họ, bất kể vị trí. Thưởng cho các cá nhân và bộ phận luôn đáp ứng mục tiêu năng suất.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

6.
Công nhận những nhân viên là hiện thân của lý tưởng công ty. Tổ chức các lễ trao giải định kỳ để làm cho sự hữu ích của các đóng góp được biết đến cho toàn bộ cộng đồng. Thúc đẩy từ bên trong để khuyến khích tài năng xuất sắc này ở lại trong cộng đồng. Thể hiện sự đánh giá cao đối với những người làm việc chăm chỉ thúc đẩy các nhân viên khác làm theo sự dẫn dắt của họ.
7.
Xây dựng lực lượng lao động vững chắc. Nhận ra rằng nguồn nhân lực là tài sản vô giá. Tuyển dụng nhân viên mới phù hợp với lý tưởng cộng đồng. Giữ chân những người lao động đóng góp vào năng suất làm việc. Phục hồi công nhân, những người có thể chỉ cần khuyến khích thêm để thành công. Chấm dứt nhân viên từ chối tuân thủ các tiêu chuẩn tại nơi làm việc khi phục hồi thất bại

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn