truy Lượt Xem:174
CÁCH THỂ HIỆN SỰ ĐỒNG TÌNH
 
I agree with you 100 percent.
I couldn’t agree with you more.
That’s so true.
That’s for sure.
(Từ lóng) Tell me about it!
You’re absolutely right.

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Absolutely.
That’s exactly how I feel.
Exactly.
I’m afraid I agree with James.
I have to side with Dad on this one.
No doubt about it.
(Đồng ý với mệnh đề phủ định) Me neither.
(Sắc thái yếu) I suppose so./I guess so.
You have a point there.
I was just going to say that.
I agree with you / him ...= I share your view: Tôi đồng ý với bạn
He is quite right / absolutely right. Anh ấy nói đúng đó
I have no objection. Tôi không phản đối chuyên này
I approve of it = I have come to the same conclusion = I hold the same opinion = I am at one with him on that point. Tôi đồng ý với ý kiến này
We are of one mind / of the same mind on that question. Chúng ta có cùng chung quan điểm trong câu hỏi này.
That is right = Yes of course! Đúng đấy.
 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

CÁCH THỂ HIỆN SỰ KHÔNG ĐỒNG TÌNH
 
I don't agree with what you say = I disagree = I don't think so.
(sắc thái mạnh) No way.
I’m afraid I disagree.
(sắc thái mạnh) I totally disagree.
I beg to differ.
(sắc thái mạnh) I’d say the exact opposite.
Not necessarily.
That’s not always true.
That’s not always the case.
No, I’m not so sure about that.
I think otherwise. Tôi thì lại nghĩ ngược lại.
I am afraid that is not quite true. Tôi nghĩ như thế không đúng lắm.
I take a different view = I don't share his/her/your view. Tôi không chung quan điểm với ban về vấn đề này.
 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Website: http://anhngunewlight.edu.vn/
 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags: đứng tiếng anh là gì ; đồng ý kết bạn trên facebook ; i agree with you là gì ; i think so too là gì ; chấp nhận tiếng anh ; đông y trong tiếng anh là gì ; bạn có đồng ý không tiếng anh ; đồng ý tiếng anh là gì ;
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn