truy Lượt Xem:446
CÁCH THỂ HIỆN SỰ ĐỒNG TÌNH
 
I agree with you 100 percent.
I couldn’t agree with you more.
That’s so true.
That’s for sure.
(Từ lóng) Tell me about it!
You’re absolutely right.

 

Absolutely.
That’s exactly how I feel.
Exactly.
I’m afraid I agree with James.
I have to side with Dad on this one.
No doubt about it.
(Đồng ý với mệnh đề phủ định) Me neither.
(Sắc thái yếu) I suppose so./I guess so.
You have a point there.
I was just going to say that.
I agree with you / him ...= I share your view: Tôi đồng ý với bạn
He is quite right / absolutely right. Anh ấy nói đúng đó
I have no objection. Tôi không phản đối chuyên này
I approve of it = I have come to the same conclusion = I hold the same opinion = I am at one with him on that point. Tôi đồng ý với ý kiến này
We are of one mind / of the same mind on that question. Chúng ta có cùng chung quan điểm trong câu hỏi này.
That is right = Yes of course! Đúng đấy.
 

 

CÁCH THỂ HIỆN SỰ KHÔNG ĐỒNG TÌNH
 
I don't agree with what you say = I disagree = I don't think so.
(sắc thái mạnh) No way.
I’m afraid I disagree.
(sắc thái mạnh) I totally disagree.
I beg to differ.
(sắc thái mạnh) I’d say the exact opposite.
Not necessarily.
That’s not always true.
That’s not always the case.
No, I’m not so sure about that.
I think otherwise. Tôi thì lại nghĩ ngược lại.
I am afraid that is not quite true. Tôi nghĩ như thế không đúng lắm.
I take a different view = I don't share his/her/your view. Tôi không chung quan điểm với ban về vấn đề này.
 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Website: http://anhngunewlight.edu.vn/
 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags: đứng tiếng anh là gì ; đồng ý kết bạn trên facebook ; i agree with you là gì ; i think so too là gì ; chấp nhận tiếng anh ; đông y trong tiếng anh là gì ; bạn có đồng ý không tiếng anh ; đồng ý tiếng anh là gì ;
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn