GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Cấu trúc câu mang nghĩa bao hàm

1.1. Not only .....but also (không những ... mà còn....)
S + verb + not only + noun/adj/adv + but also + noun/adj/adv
Hoặc:
S + not only + verb + but also + verb
Ex:- Robert is not only talented but also handsome.
- He writes not only correctly but also neatly.
- She can play not only the guitar but also the violin.
or She not only plays the piano but also composes music.
Thành phần sau 'but also' thường quyết định thành phần sau 'not only'.
Ex: Incorrect: He is not only famous in Italy but also in Switzerland.
Correct: He is famous not only in Italy but also in Switzerland.
1.2. As well as (vừa ... vừa ...)
Cũng giống như cấu trúc trên, các thành phần đằng trước và đằng sau cụm từ này phải tương đương với nhau.
S + verb + noun/adj/adv + as well as + noun/adj/adv
Hoặc:
S + verb + as well as + verb
Ex: - Robert is talented as well as handsome.
- He writes correctly as well as neatly.
- She plays the guitar as well as the violin.
- Paul plays the piano as well as composes music.
Chú ý: Không được nhầm thành ngữ này với “as well as” của hiện tượng đồng chủ ngữ mang nghĩa "cùng với".
Ex: The teacher, as well as her students, is going to the concert.
My cousins, as well as Tim, have a test tomorrow.
1.3. Both .....and... (vừa ... vừa)
Công thức dùng giống hệt như “not only ... but also rdquo;. “Both” chỉ được dùng với “and”, không được dùng với “as well as”
Ex: Robert is both talented and handsome.
Paul both plays the piano and composes music.
 
 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

 

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 Liên quan: Chua co du lieu


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn