truy Lượt Xem:552

Chứng chỉ kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản lý được chứng nhận đề cập đến các hoạt động kế toán được hoàn thành bởi một kế toán quản lý được chứng nhận, hoặc CMA. Chỉ định này cho thấy kế toán đã hoàn thành một chương trình học cần thiết bao gồm bằng cử nhân và đào tạo tại chỗ chuyên ngành ít nhất hai năm trong môi trường kế toán quản lý được chứng nhận. Đây là những điều kiện tiên quyết để tham dự kỳ thi chứng chỉ.

Nghề nghiệp

Các ứng viên CMA thành công vượt qua kỳ thi được trao chứng nhận từ Viện Kế toán Quản lý. CMA tiếp tục làm quản lý tài chính, kiểm toán viên nội bộ, giám đốc tài chính và giám đốc điều hành, trong số các vai trò được giao khác cho một công ty. Tuy nhiên, kế toán và kế toán tổ chức chỉ định CMA có thể điều hành một doanh nghiệp độc lập - một cơ quan tư vấn và kế toán xử lý tài chính cho nhiều khách hàng doanh nghiệp nhỏ.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Vai trò

CMA xác nhận rằng hồ sơ tài chính của một doanh nghiệp là chính xác và đầy đủ. Những chuyên gia được đào tạo này hỗ trợ ngân sách ngắn hạn và dài hạn, quản lý chi phí và đánh giá hiệu suất. CMA cũng chuẩn bị báo cáo tài chính cho công ty. Kế toán ở vị trí này có xu hướng chuyên môn hóa hơn trong chiến lược kinh doanh so với kế toán công được chứng nhận; nhóm thứ hai này dựa nhiều hơn vào các thủ tục kiểm toán và kiểm toán thuế. Nhiều kế toán giữ cả hai chứng chỉ, chứng tỏ họ có trình độ trong nhiều khía cạnh của kế toán.
 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn