truy Lượt Xem:1199

Cụm động từ giống nhau trong tiếng anh. Rất hữu ích khi viết lại câu và đặc biệt  cấu trúc này thường xuyên xuất hiện trong bài thi toiec cũng thư ielts

to look at(v)= to have a look at (n): (nhìn vào) 
 
to think about = to give thought to : nghĩ về 
 
to be determimed to= to have a determination to : dự định 
 
to know (about) = to have knowledge of: biết
 
to tend to = to have a tendency to : có khuynh hướng: 
 
to intend to +inf = to have intention of + V_ing : dự định 
 
to desire to = have a desire to : Ao ước 
 
to wish = to have a wish / to express a wish : ao ước
to visit Sb = to pay a visit to Sb / to pay Sb a visit : thăm viếng 
 
to discuss Sth = to have a dicussion about : thảo luận
 
to decide to = to make a decision to : quyết định 
 
to talk to = to have a talk with : nói chuyện 
 
to explain Sth = to give an explanation for : giải thích 
 
to call Sb = to give Sb a call : gọi điện cho... 
 
to be interested in = to have interst in : thích 
 
 

 

to drink = to have a drink : uống 
 
to photograph = to have a photograph of : chụp hình 
 
to cry = to give a cry : khóc kêu 
 
to laugh at = to give a laugh at : cười nhạo 
 
to welcome Sb = to give Sb a welcome : chào đón 
 
to kiss Sb = to give Sb a kiss : hôn 
 
to ring Sb = to give Sb a ring : gọi điện 
 
to warn = to give warning : báo động, cảnh báo 
 
to try to (+inf) = to make an effort to/ to make an attempt to : cố gắn
 
meet Sb = to have a meeting with Sb : gặp ai
 
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags: các giới từ đi kèm với turn ; cụm đông từ là gì ; các phrasal verb thường gặp trong đề thi đại học ; cụm từ tiếng anh thông dụng nhất ; các cụm danh từ trong tiếng anh ; các cụm danh từ thường gặp trong tiếng anh ; cụm đông từ lớp 6 ; các cụm dong từ tiếng anh thông dụng ;
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn