GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Cum động từ trong tiếng anh

Bạn muốn học tốt tiếng anh, và học tốt một số cụm động từ thường gặp trong tiếng anh thông dụng dưới đây anh ngữ newlight xin gửi tới các bạn học viên một số cụm động từ thường được sử dụng trong câu.

 

cum dong tu

MỘT SỐ CỤM ĐỘNG TỪ VỚI GO

 
1. go about sth : giải quyết cái gì. = solve 
2. go against sb/ sth: đi ngược lại cái gì/ chống lại ai.
3. go along with sb/sth: đồng ý với ai/ cái gì.
4. go beyond sth: vượt quá cái gì.
5. go down with sth = catch down with sth : bị bệnh gì.
6. go for sth : chọn cái gì.
7. go in for sth: tham dự 1 kì thi/ cuộc thi.
8. go off: nổ.
9. go on: tiếp tục.
10. go over sth: kiếm tra cái gì một cách cẩn thận.
11. go up >< go down : tăng >< giảm.
 

MỘT SỐ CỤM ĐỘNG TỪ PHỔ BIẾN

 
1. bear out = confirm: xác nhận
2. bring in = introduce: giới thiệu
3. bring up =raise: nuôi nấng
4. call on = visit: thăm
5. call off = cancel: hủy bỏ
6. call up = telephone: gọi điện
7. carry on = continue: tiếp tục
8. carry out = execute: tiến hành
9. clear up = tidy: dọn dẹp
10. come about = happen: xảy ra
11. come off = succeed: thành công
12. cut down = reduce: giảm
13. fix up = arrange: sắp xếp
14. get by = manage: xoay xở
15. give out = distribute: phân phát,
16. go over = examine: xem xét, kiểm tra
17. hold on = wait: đợi
18. hold up = stop, delay: hoãn, ngừng
19. leave out = omit: bỏ quên, bỏ sót
20. look back on = remember: nhớ lại
21. put forward = suggest: đề nghị
22. put out = extinguish: tắt đèn, lửa
23. show up = arrive: đến
24. talk over = discuss: thảo luận
25. think over = consider: cân nhắc, nghĩ kỹ
26. turn down = refuse: từ chối
27. work out = calculate: tính toán
28. Distribute: phân bố

 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

 

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Liên quan: cụm tính từ tiếng anh ; 1000 phrasal verb thông dụng ; các cụm danh từ trong tiếng anh ; các cụm từ đi với up ; các cụm danh từ thường gặp trong tiếng anh ; cụm từ tiếng anh thông dụng nhất ; cụm đông từ lớp 6 ;


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn