truy Lượt Xem:5335

Dấu câu và ký hiệu trong tiếng anh thông dụng trong tiếng anh

dấu chấm cuối câu = period (kiểu Mỹ) hoặc Full Stop (kiểu Anh, Úc, New Zealand) Có phải bạn vẫn còn thắc mắc chưa biết 
 
Bạn muốn đi xkld nhật bản hãy liên hệ với chúng tôi có đơn hàng như: đơn hàng thực phẩm tốt nhất cho bạn
 
dấu phẩy = comma
 
dấu hai chấm = colon
 
dấu chấm phẩy = semicolon
 
dấu chấm cảm = exclamation mark
 
dấu hỏi = question mark
 
dấu gạch ngang = hyphen
 
dấu phẩy phía trên bên phải một từ dùng trong sở hữu cách hoặc viết tắt một số từ = apostrophe
 
dấu gạch ngang dài = dash
 
dấu trích dẫn đơn = single quotation mark
 
dấu trích dẫn kép = double quotation marks
 
dấu ngoặc = parenthesis (hoặc ‘brackets’)
 
dấu ngoặc vuông = square brackets
 
dấu và (and) = ampersand
 
 
dấu mũi tên = arrow
 
dấu cộng = plus
 
dấu trừ = minus
 
dấu cộng hoặc trừ = plus or minus
 
dấu nhân = is multiplied by
 
dấu chia = is divided by
 
dấu bằng = is equal to
 
is not equal to
 
is equivalent to
 
is less than
 
is more than
 
is less than or equal to
 
is more than or equal to
 
dấu phần trăm = per cent (không thêm S bao giờ)
 
dấu vô cực = infinity
 
biểu tượng độ = degree
 
biểu tượng độ C = degree(s) Celsius
 
biểu tượng phút = minute
 
biểu tượng giây = second
 
biểu tượng số = number
 
dấu a còng hay a móc = at ( 123@yahoo.com đọc là ’123 at yahoo dot com’)
 
dấu chấm không phải chấm cuối câu = dot ( 123@yahoo.com đọc là ’123 at yahoo dot com’)
 
dấu xuyệt phải = back slash
 
dấu xuyệt trái = slash hoặc forward slash
 

Một số dấu và kí hiệu trong câu bằng tiếng anh

 
. dấu chấm cuối câu = period (kiểu Mỹ) hoặc Full Stop (kiểu Anh, Úc, New Zealand)
, dấu phẩy = comma
: dấu hai chấm = colon
; dấu chấm phẩy = semicolon
! dấu chấm cảm = exclamation mark
? dấu hỏi = question mark
- dấu gạch ngang = hyphen
‘ dấu phẩy phía trên bên phải một từ dùng trong sở hữu cách hoặc viết tắt một số từ = apostrophe
– dấu gạch ngang dài = dash
‘ ‘ dấu trích dẫn đơn = single quotation mark
” ” dấu trích dẫn kép = double quotation marks
( ) dấu ngoặc = parenthesis (hoặc ‘brackets’)
[ ] dấu ngoặc vuông = square brackets
& dấu và (and) = ampersand
→ dấu mũi tên = arrow
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

+ dấu cộng = plus
- dấu trừ = minus
± dấu cộng hoặc trừ = plus or minus
× dấu nhân = is multiplied by
÷ dấu chia = is divided by
= dấu bằng = is equal to
≠ is not equal to
≡ is equivalent to
< is less than > is more than
≤ is less than or equal to
≥ is more than or equal to
% dấu phần trăm = per cent (không thêm S bao giờ)
∞ dấu vô cực = infinity
° biểu tượng độ = degree
°C biểu tượng độ C = degree(s) Celsius
′ biểu tượng phút = minute
” biểu tượng giây = second
# biểu tượng số = number
@ dấu a còng hay a móc = at ( 123@yahoo.com đọc là ’123 at yahoo dot com’)
. dấu chấm không phải chấm cuối câu = dot ( 123@yahoo.com đọc là ’123 at yahoo dot com’)
dấu xuyệt phải = back slash
/ dấu xuyệt trái = slash hoặc forward slash
 
 
 
 
Để biết thêm nhiều dấu câu và ký hiệu trong tiếng anh hơn nữa mời các bạn tham gia khóa học tiếng anh giao tiếp và khóa luyện thi toeic tại trung tâm anh ngữ newlight chúng tôi để trải nghiệm những phút giây thực sự thú vị.
 
 
Website: http://anhngunewlight.edu.vn/

 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags: đầu trong tiếng anh ; đầu tiếng anh là gì ; đậu tiếng anh là gì ; dấu phẩy tiếng anh đọc là gì ; cách sử dụng các dấu câu trong tiếng anh ; dấu câu trong tiếng anh là gì ;
Bình luận

Bình luận

Cu trong xoay
2018-10-25 17:16:10
Vuong Văn vượng
2018-10-27 01:27:52

bao gồm điều chỉnh hóa đơn gtgt GAAP động, nghiệm thu vật liệu đầu vào dẫn cụ thể về kế lao động, kiểm toán bctc ở bắc giang dẫn cụ lao động, kiểm tra sổ sách ở hoàng mai dẫn cụ chi phí nghiệm thu công việc hoàn thành toán nếu có. xác minh thông tin phần

Cu trong xoay
2019-01-16 11:01:14

Hoàn thuế có thể giúp dịch vụ quyết toán thuế tại bắc ninh doanh nghiệp Quận Long Biên báo cáo tài chính cuối năm – TP Hà Nội: dịch vụ hoàn thuế gtgt tại bắc giang – Thực hiện đầy đủ nghĩa dịch vụ kế toán trọn gói tại vĩnh phúc vụ thuế của doanh nghiệp dịch vụ hoá đơn điện tử tại thanh xuân

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn