GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

hệ số tương quan là gì?

 
Trong phân tích hồi quy tuyến tính đơn giản , hệ số tương quan (hay hệ số tương quan) là một thống kê mà chỉ ra các mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc .
 
Hệ số tương quan được đại diện bởi r và nó có một loạt các -1,00 đến 1,00. Khi hệ số tương quan là một tích cực lượng, chẳng hạn như 0,80, nó có nghĩa là sự gia tăng các biến độc lập sẽ dẫn đến sự gia tăng biến phụ thuộc. (Ngoài ra, giảm các biến độc lập sẽ có nghĩa là giảm các biến phụ thuộc).
 
Khi hệ số tương quan là tiêu cực , chẳng hạn như -0,80, có một mối quan hệ nghịch đảo. (Sự gia tăng các biến độc lập sẽ có nghĩa là một giảm trong biến phụ thuộc. Sự giảm các biến độc lập sẽ có nghĩa là một sự gia tăng trong các biến phụ thuộc.) Một hệ số tương quan của 0,8 hoặc -0.8 cho thấy một mối tương quan mạnh mẽ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc.
 
 
 
 
Một r của 0,20 hoặc -0.20 cho thấy một mối tương quan yếu giữa các biến. Khi các hệ số tương quan là 0.00 không có sự tương quan. Khi hệ số tương quan được bình phương, nó sẽ trở thành các hệ số xác định .
 
Điều này có nghĩa rằng một r của 0,80 hoặc -0,80 sẽ dẫn đến một hệ số xác định khoảng 0,64 hoặc 64%. (Điều này sẽ cho bạn biết rằng 64% của sự thay đổi trong tổng số của biến phụ thuộc có liên quan đến sự thay đổi trong các biến độc lập).
 
Một r của 0,20 hoặc -0.20 chỉ ra rằng chỉ có 4% (0,20 x 0,20) về sự thay đổi biến phụ thuộc được giải thích là do sự thay đổi trong các biến độc lập. Điều quan trọng là nhận ra mối tương quan mà không đảm bảo rằng một mối quan hệ nhân-quả tồn tại giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc.
 
Tuy nhiên, mối quan hệ nhân-quả sẽ có nghĩa là có sự tương quan. Nó cũng quan trọng để âm mưu dữ liệu / quan sát sử dụng trong phân tích hồi quy để phát hiện và xem xét bất kỳ outlier .Liên quan: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luậnHãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn