truy Lượt Xem:537

Những câu hỏi đóng thường có câu trả lời dưới dạng có / không, đúng / sai.

(yes/no, true/false, right/wrong)

When ban  trả lời yes/no  Bạn có thể sử dụng do/does, am/is/are or have/has as question.

 
We use do or have or am with personal pronouns (I).
We use does or has or is with third person singular pronouns (he, she, it) and with singular noun forms.
We use do or have or are with other personal pronouns (you, we they) and with plural noun forms.
Yes/no questions with the verb be are created by moving the verb be to the beginning of the sentence. In other words the subject and the verb change their positions in statements and questions.
Statement:
I am from England.
Question:
Am I from England?
When forming questions in the present continuous tense use the verb to be.
 
To be
I am speaking English. =                             Am I speaking English?
 
You are speaking English. =                       Are you speaking English?
 
He is speaking English. =                            Is he speaking English?
 
She is speaking English. =                          Is she speaking English?
 
It is speaking English. =                               Is it speaking English?
 
We are speaking English. =                         Are we speaking English?
 
They are speaking English. =                      Are they speaking English?
 
Khi đặt câu hỏi cho câu trả lời yes/no, động từ to be "am/is/are phải đảo lên trước câu hỏi.
 
To do
 
Tương tự, với động từ "do  khác ta sử dụng động từ "do/does" lên đầu câu hỏi..
 
I do.=    Do I?
 
You do. =  Do you?
 
He does. =Does he?
 
She does. = Does she?
 
It does. = Does  it?
 
We do. = Do we?
 
They do. = Do they?
To Have
 
I have (got) an English book.= Have I (got) an English book?
 
You have (got) an English book = Have you (got) an English book?
 
She has (got) an English book = Has she (got) an English book?
 
It has (got) an English book = Has it (got) an English book?
 
We have (got) an English book = Have we (got) an English book?
 
They have (got) an English book = Have they (got) an English book?
 
Bạn cũng có thể dùng trợ động từ "do" đảo lên đầu.
 
I have breakfast every morning.= Do I have breakfast every morning?
 
You have breakfast every morning. = Do you have breakfast every morning?
 
Với các động từ khác tương tự ta sử dụng trợ động từ do/does
 
she often goes home late = Does she often go home late?
I like football = Does you like football?
 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

 

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags: cách đặt câu hỏi mở trong bán hàng ; câu hỏi dẫn dắt là gì ; câu hỏi kết hợp ; câu hỏi thăm dò ; câu hỏi đóng phức tạp ; câu hỏi đóng và câu hỏi mở ;
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn