truy Lượt Xem:1293

Quy tắc sử dụng động từ trong câu ( sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ)

Nguyên tắc chung: Chủ ngữ số ít thì hòa hợp với động từ số ít, chủ ngữ số nhiều thì hợp với động từ số nhiều.
 
VD: English is an important language.
 
A great many people are involved in the use of English.
 
Tuy nhiên, còn vô vàn quy tắc và trường hợp đặc biệt được giới thiệu sau đây: 

QUY TẮC I: Hai danh từ/đại từ số ít, nối liền bởi “and” thì phải theo sau bởi 1 động từ số nhiều:

She and I are friends.
 
Linh and her friend are going to the library.
 
Nếu hai danh từ diễn đạt cùng 1 ý/1 sự kiện thì động từ chỉ là số ít. VD: The lecture and author is coming to the stage.

 

QUY TẮC II: Hai danh từ/đại từ được nối bởi “with”, “as well as”, “together with”, “along with”thì động từ phải hòa hợp với danh từ đầu tiên thứ nhất:

Dương with her friends is very tired.
 
His friends together with Nam are going on holiday in Ha Long Bay.

QUY TẮC III: Danh từ số ít đứng sau “each”, “every” hay danh từ số nhiều/đại từ số nhiềuđứng sau “each of” đều hợp với động từ số ít:

Each boy and girl has an English dictionary.
 
Each of us gets a tin of coke.

QUY TẮC IV: Hai danh từ/đại từ được nối bằng “or/not”, “either…or/neither…nor”, “not only…but also” thì động từ phải hợp với “S” gần nhất:

Either you or your husband is going to the meeting.
 
Neither I nor you are young.
 

QUY TẮC V:

1.A number of nouns + verbs:
 
A number of workers are on strike.
 
2.The number of nouns + verb (số ít):
 
(Vì 1 số danh từ, tuy có hình thức số nhiều (s) nhưng ngụ ý là số ít, nên chỉ hợp với động từ số ít):
 
+ Danh từ chỉ bệnh tật như: meals, mumps, herpes, rickets (còi xương).
 
+ Danh từ chỉ môn học (academic subjects) như: physics, economics, linguistics, mathematics, statistics…
 
+ Danh từ chỉ địa danh như: Athens, Algiers, The United States, The Philippines, Brussels…
 
VD: The number of meals has raised, especially in the crowded population areas.
 
+ Trong một số danh từ tập hợp, cụm từ định lượng, việc sử dụng động từ số ít/số nhiều đôi khi tùy thuộc vào ý người nói muốn nhấn mạnh đến một tổng thể hay các bộ phận cấu thành tổng thể đó.
 
VD: The number of students who have withdrawn from class this quarter is appalling (dễ sợ).
 
Dart is/are often played in pubs. (dart = 1 mũi phi tiêu/ darts: trò chơi ném phi tiêu)

QUY TẮC VI: Danh từ chủ ngữ chỉ thời gian, tiền bạc, khoảng cách, trọng lượng thì hợp với động từ số ít, VD:

Twenty dollars is too much for that shirt.
 
Ten tons of rubber is exported to Japan.
 
Two years is long enough for them to separate from each other.
 
Five kilometers is too far to walk.

QUY TẮC VII:

1.Phần trăm (percentages), phân số (fractions)
 
Phần trăm/phân số + of + uncountable noun + verb (số ít), VD:
 
Sixty percent of waste paper is recycled.
 
Three quarter of the world’s population lives in bad living condition.
 
2.Phần trăm, phân số + of + plural noun + verbs:
 
Half of the students in this class come from the country.
 
Less than fifty percent of students are bad at foreign language.

QUY TẮC VIII: Gerunds hay infinitives làm chủ ngữ đều hợp với động từ số ít:

Smoking is bad for health.
 
To live is to struggle.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

QUY TẮC IX: Hợp thì với adverbial clause of time.

1. Adverbial clause of time được bắt đầu với connectors:
 
When/as (khi), before/after, by the time = before, while, whenever, as soon as (ngay khi), as long as (chừng nào mà/cho đến khi), till, until = just as (cho đến khi), since, no sooner …than = vừa mới thì đã = hardly…when.
 
2. Thì của động từ trong các mệnh đề phải phù hợp với nhau và phù hợp với nghĩa của connector, VD:
 
Until I lived in Vietnam, I had never known hot weather.
 
+ had know = past perfect à xảy rea trước lived
 
+ từ until = giải thích rõ điểm mốc thời gian: đến tận khi, do vậy tình huống had never know và livedphù hợp logic với nghĩa của connector until.
 
3. While thường dùng với continuous tense:
 
While I was walking down the street, I saw Maily driving a Toyota.
 
4. Adv. Clause of time không dùng thì tương lai:
 
I’ll remember that day as long as I live (không dùng as long as I’ll live). I’ll tell you that when you come. (lùi lại một thì)
 
 
Để biết thêm nhiều quy tắc sử dụng động từ trong câu các bạn hãy tham gia khóa học tiếng anh giao tiếp và luyện thi toeic 
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELT

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags: bai tap chia dong tu trong ngoac co dap an ; chia dong tu tieng anh lop 7 ; chia dong tu tieng anh lop 6 ; 360 dong tu từ bất quy tắc ; cách chia từ loại trong tiếng anh ; chia dong tu trong ngoac tieng anh ;
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn