truy Lượt Xem:245

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định tiền lương

Các tìm kiếm liên quan đến 49/2013/nđ-cp, thông tư hướng dẫn nghị định 49/2013/nđ-cp, thang bảng lương theo nghị định 49 2013 nđ cp, nghị định 49 hỗ trợ chi phí học tập, nghị định 49/2013/nđ-cp về miễn giảm học phí, nghị định 49/2010/nđ-cp, nghị định 50/2013/nđ-cp, nghị định 49/2015, nghị định 49 về thang bảng lương
 
Trong đó nghị định số 49/2013/NĐ-CP có nội dung chính:
 
+ Chức năng của Hội đồng tiền lương quốc gia
 
+ Nhiệm vụ của Hội đồng tiền lương quốc gia
 
+ Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia
 
+ Quy chế làm việc của Hội đồng tiền lương quốc gia
 
+ Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

+ Nguyên tắc xây dựng định mức lao động
 
+ Hiệu lực thi hành
 
+ Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 
>> Link download49/2013/NĐ-CP

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào