truy Lượt Xem:108
Among vs Between

Among (pre ) trong từ 3 người/vật trở lên

Eg : The question was discussed among all members of the club 
( Câu hỏi được bàn luận giữa những thành viên câu lạc bộ 

Between (pre ): giữa hai người , vật

Eg : Luhan was standing between Sehun and Kai
(Luhan đang đứng giữa Sehun và Kai 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

 

Amount vs Number

Amount (n) dung với danh từ không đếm được
 
Eg : There was a large amount of food distributed to remote areas
( Một lượng lớn thực phẩm đã được chuyển tới những vùng hẻo lánh )
 
Number (n) dung với danh từ đếm được
 
Eg : There were a large number of fans at the concert
( Có rất nhiều người hâm mộ ở buổi biểu diễn )
Lưu ý : a number dung với động từ số nhiều trong khi the number đi kèm với động từ số ít 
Eg :
there were a number of people turning up at the supermarket( có nhiều người xuất hiện ở siêu thik)
 
The number of whales is decreasing ( lượng cá voi đang giảm đi )
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
 
Website: http://anhngunewlight.edu.vn/
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Sinh học: Biology
 
Địa lý: Geography
 
Công nghệ thông tin: Information Technology
 
Mỹ thuật: Fine Art
Văn học: Literature
 
Lịch sử: History
 
Kỹ thuật: Engineering
 
Tin học: Informatics
 
Công nghệ: Technology
 
Chính trị học: Politics
 
Tâm lý học: Psychology

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn