truy Lượt Xem:538
Among vs Between

Among (pre ) trong từ 3 người/vật trở lên

Eg : The question was discussed among all members of the club 
( Câu hỏi được bàn luận giữa những thành viên câu lạc bộ 

Between (pre ): giữa hai người , vật

Eg : Luhan was standing between Sehun and Kai
(Luhan đang đứng giữa Sehun và Kai 

 

Amount vs Number

Amount (n) dung với danh từ không đếm được
 
Eg : There was a large amount of food distributed to remote areas
( Một lượng lớn thực phẩm đã được chuyển tới những vùng hẻo lánh )
 
Number (n) dung với danh từ đếm được
 
Eg : There were a large number of fans at the concert
( Có rất nhiều người hâm mộ ở buổi biểu diễn )
Lưu ý : a number dung với động từ số nhiều trong khi the number đi kèm với động từ số ít 
Eg :
there were a number of people turning up at the supermarket( có nhiều người xuất hiện ở siêu thik)
 
The number of whales is decreasing ( lượng cá voi đang giảm đi )
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
 
Website: http://anhngunewlight.edu.vn/
 
Sinh học: Biology
 
Địa lý: Geography
 
Công nghệ thông tin: Information Technology
 
Mỹ thuật: Fine Art
Văn học: Literature
 
Lịch sử: History
 
Kỹ thuật: Engineering
 
Tin học: Informatics
 
Công nghệ: Technology
 
Chính trị học: Politics
 
Tâm lý học: Psychology

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn