GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

PHÂN BIỆT LONG VÀ (FOR) A LONG TIME

Long được dùng trong câu hỏi và câu phủ định. Trong khi (for) a long time dùng trong câu khẳng định. Long được dùng trong câu khẳng định khi đi với too, enough, as, so Long mang vai trò phó từ phải đặt sau trợ động từ, trước động từ chính. (...)
 

LONG

 LONG được dùng trong câu hỏi và câu phủ định. 
Eg: - Have you been waiting long?
- It does not take long to get to her house.
- She seldom stays long.
 
LONG cũng được dùng trong câu khẳng định khi đi với: too, enough, as, so
Eg: - The meeting went on much too long.
- I have been working here long enough.It’s time to get a new job.
- You can stay as long as you want.
- Sorry! I took so long.
 
 LONG mang vai trò phó từ phải đặt sau trợ động từ, trước động từ chính: 
 
This is a problem that has long been recognized.
 LONG BEFORE (lâu trước khi)/ LONG AFTER (mãi sau khi)/ LONG AGO (cách đây đã lâu)
We used to live in Paris, but that was long before you were born.
Long after the accident he used to dream that he was dying.
Long ago, in a distant country, there lived a beautiful princess.
 Long mang vai trò phó từ phải đặt sau trợ động từ, trước động từ chính:
This is a problem that has long been recognized.
All (day/ night/ week/ year) long = suốt cả... 
She sits dreaming all day long
(Cô ta ngồi mơ mộng suốt cả ngày).
Before + long = Ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa 
I will be back before long 
(Tôi sẽ quay lại ngay bây giờ).
All (day/ night/ week/ year) long = suốt cả... 
She sits dreaming all day long
(Cô ta ngồi mơ mộng suốt cả ngày).
Before + long = Ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa 
I will be back before long 
(Tôi sẽ quay lại ngay bây giờ).
 

For A LONG TIME

 (FOR) A LONG TIME dùng trong câu khẳng định 
Eg: - I waited for a long time, but she didn’t arrive.
- It takes a long time to get to her house.
 
Trong câu phủ định for a long time (đã lâu, trong một thời gian dài) khác với for long (ngắn, không dài, chốc lát)
Eg: - She didn’t speak for long. (She only spoke for a short time)
- She didn’t speak for a long time. (She was silent for a long time)
 
 
 
 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

 

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 Liên quan: Chua co du lieu


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn