truy Lượt Xem:2939

PHÂN BIỆT LONG VÀ (FOR) A LONG TIME

Long được dùng trong câu hỏi và câu phủ định. Trong khi (for) a long time dùng trong câu khẳng định. Long được dùng trong câu khẳng định khi đi với too, enough, as, so Long mang vai trò phó từ phải đặt sau trợ động từ, trước động từ chính. (...)
 

LONG

 LONG được dùng trong câu hỏi và câu phủ định. 
Eg: - Have you been waiting long?
- It does not take long to get to her house.
- She seldom stays long.
 
LONG cũng được dùng trong câu khẳng định khi đi với: too, enough, as, so
Eg: - The meeting went on much too long.
- I have been working here long enough.It’s time to get a new job.
- You can stay as long as you want.
- Sorry! I took so long.
 LONG mang vai trò phó từ phải đặt sau trợ động từ, trước động từ chính: 
 
This is a problem that has long been recognized.
 LONG BEFORE (lâu trước khi)/ LONG AFTER (mãi sau khi)/ LONG AGO (cách đây đã lâu)
We used to live in Paris, but that was long before you were born.
Long after the accident he used to dream that he was dying.
Long ago, in a distant country, there lived a beautiful princess.
 Long mang vai trò phó từ phải đặt sau trợ động từ, trước động từ chính:
This is a problem that has long been recognized.
All (day/ night/ week/ year) long = suốt cả... 
She sits dreaming all day long
(Cô ta ngồi mơ mộng suốt cả ngày).
Before + long = Ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa 
I will be back before long 
(Tôi sẽ quay lại ngay bây giờ).
All (day/ night/ week/ year) long = suốt cả... 
She sits dreaming all day long
(Cô ta ngồi mơ mộng suốt cả ngày).
Before + long = Ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa 
I will be back before long 
(Tôi sẽ quay lại ngay bây giờ).
 

For A LONG TIME

 (FOR) A LONG TIME dùng trong câu khẳng định 
Eg: - I waited for a long time, but she didn’t arrive.
- It takes a long time to get to her house.
 
Trong câu phủ định for a long time (đã lâu, trong một thời gian dài) khác với for long (ngắn, không dài, chốc lát)
Eg: - She didn’t speak for long. (She only spoke for a short time)
- She didn’t speak for a long time. (She was silent for a long time)
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Vương co nuong
2018-10-08 23:23:51

Tài sản được xây biên bản vi phạm hoá đơn Bổ sung được phân dựng bởi thực thể biên bản kiểm phiếu bầu cử loại tốt hơn như thực thể hoàn thuế gtgt ở bắc ninh loại tốt thực thể kiểm tra sổ sách kế toán ở hưng yên loại tốt phải bao gồm tất cả biên bản bàn giao máy móc sửa chữa nên được các thành phần của biên bản thanh lý tài sản mở rộng khi phát sinh.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn