truy Lượt Xem:281

PHÂN BIỆT ONE VÀ YOU

 
 
Trong các loại cụm động từ thì cụm động từ đi với "Come" có thể nói là nhiều và có tần suất sử dụng cũng khá thường xuyên. Vì vậy, các bạn cũng nên lưu ý đến em nó nhiều một chút nha. Biểu tượng cảm xúc colonthree
1. come about: xảy đến, xảy ra; đổi chiều
2. come after: theo sau, đi theo, nối nghiệp, kế thừa
3. come across sb: tình cờ gặp ai
4. come apart (asunder): tách ra, rời ra, lìa ra, bung ra
5. come at: đạt tới, nắm được, thấy; xông vào, tấn công
6. come back: quay lại, trở lại; nhớ lại

 

Cả hai đại từ này trong một số trường hợp đều mang nghĩa "một người" hoặc "anh ta", "chị ta", tuy nhiên ngữ pháp sử dụng có khác nhau. 
 

ONE

 
 Nếu ở đầu câu đã sử dụng đại từ one thì các đại từ tương ứng tiếp theo ở mệnh đề dưới phải là one, one's, he, his.
Eg: If one takes this exam without studying, one is likely to fail.
(Nếu một người không học bài mà đi thi thì anh ta rất dễ bị trượt)
Eg: If one takes this exam without studying, he is likely to fail. 
=> One should always do one's homework.
=> One should always do his homework.
 Lưu ý: một số người do cẩn thận muốn tránh phân biệt nam/ nữ đã dùng he or she, his or her nhưng điều đó là không cần thiết. Các đại từ đó chỉ được sử dụng khi nào ở phía trên có những danh từ chung chung như the side, the party.
Eg: The judge will ask the defendant party (bên bị cáo- danh từ chung) if he or she admits the allegations.
 

YOU

 Nếu đại từ ở đầu câu là you thì các đại từ tương ứng tiếp theo ở dưới sẽ là you hoặc your.
Eg: If you take this exam without studying, you are likely to fail.
You should always do your homework.
 
Tuyệt đối không dùng lẫn one và you trong cùng một câu hoặc dùng they thay thế cho hai đại từ này.
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn