truy Lượt Xem:811

Download phần mềm htkk 3.8.2 htkk 3.8.3 mới nhất

Các nâng cấp trong phần mềm htkk 3.8.2 mới nhất của tổng cục thuế gồm có như sau:
 
– Nâng cấp ứng dụng để bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC bao gồm:
 
+ Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ
 
+ Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược
 
+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm)
 
+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược
 
+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ
 
Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK để bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN bao gồm:
 
+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ
 
+ Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ
 
+ Bộ náo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược
 
+ Bộ báo cáo tài chính (năm)
 
+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược
 
+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm)

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Lịn tải mới nhất htkk 3.8.2 tại đây: HTKK 3.8.2
 
 
Từ khoá:
 

HTKK 3.8.2

HTKK 3.8.3

Phần mềm htkk mới nhất

Cập nhật htkk 3.8.2


Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn