truy Lượt Xem:1198

phân tích xu hướng là gì?

 
Trong phân tích các thông tin tài chính, phân tích xu hướng là việc trình bày các khoản như là một tỷ lệ phần trăm của một năm cơ sở. Nếu tôi muốn nhìn thấy xu hướng của một công ty doanh thu , thu nhập ròng , và số lượng khách hàng trong những năm 2006 đến năm 2012, phân tích xu hướng sẽ trình bày năm 2006 là năm cơ sở và số năm 2006 sẽ được trình bày lại là 100.
 
 
các khoản cho các năm 2007 đến năm 2012 sẽ được trình bày như là tỷ lệ phần trăm của số tiền 2006. Nói cách khác, số tiền mỗi năm sẽ được chia cho số năm 2006 và tỷ lệ phần trăm kết quả sẽ được trình bày.
 
Ví dụ, doanh thu cho năm 2006 đến năm 2012 có thể là $ 31.691.000; $ 40.930.000; $ 50,704,00; $ 63.891.000; $ 79.341.000; $ 101.154.000; $ 120.200.000. Những khoản thu được sẽ được trình bày lại là 100, 129, 160, 202, 250, 319, và 379.
 
 
 
 
Hãy giả định rằng các khoản thu nhập ròng chia cho số lượng năm 2006 đã kết thúc như 100, 147, 206, 253, 343, 467, và 423. số lượng các khách hàng khi chia bởi số năm cơ sở là 100, 122, 149, 184, 229, 277, và 317.  
 
Từ phân tích xu hướng này chúng ta có thể thấy rằng doanh thu trong năm 2012 là 379% các khoản thu năm 2006, net thu nhập trong năm 2012 là 467% thu nhập ròng năm 2006, và số lượng khách hàng trong năm 2012 là 317% số vào năm 2006.
 
Sử dụng các số liệu trình bày lại từ phân tích xu hướng làm cho nó dễ dàng hơn để xem làm thế nào có hiệu quả và hiệu quả của công ty đã được trong những năm gần đây. phân tích Trend cũng có thể bao gồm việc giám sát các chỉ tiêu tài chính của công ty trong thời gian nhiều năm.
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Hãy giả định rằng các khoản thu nhập ròng chia cho số lượng năm 2006 đã kết thúc như 100, 147, 206, 253, 343, 467, và 423. số lượng các khách hàng khi chia bởi số năm cơ sở là 100, 122, 149, 184, 229, 277, và 317.  
 
Từ phân tích xu hướng này chúng ta có thể thấy rằng doanh thu trong năm 2012 là 379% các khoản thu năm 2006, net thu nhập trong năm 2012 là 467% thu nhập ròng năm 2006, và số lượng khách hàng trong năm 2012 là 317% số vào năm 2006.
 
Sử dụng các số liệu trình bày lại từ phân tích xu hướng làm cho nó dễ dàng hơn để xem làm thế nào có hiệu quả và hiệu quả của công ty đã được trong những năm gần đây. phân tích Trend cũng có thể bao gồm việc giám sát các chỉ tiêu tài chính của công ty trong thời gian nhiều năm.
 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn