truy Lượt Xem:7600

Phân từ hoàn thành và danh động từ hoàn thành

 

1, PERFECT PARTICIPLE ( Phân từ hoàn thành )

Chức năng:
- dùng rút ngắn mệnh đề khi hành động trong mệnh đề đó xảy ra trước
Ex: He finished all his homework and then he went to bed.
       -> Having finished all his homework, he went to bed.
 
 
- dùng rút ngắn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
        Ex: After he had fallen from the horse back, he was taken to hospital and had an operation.
           à After having fallen from the horse back, he was taken to hospital and had an operation.
- Chỉ một hành động đã hoàn tất, thường có dạng: HAVING + P2. 
- Có chức năng trạng ngữ được rút gọn để diễn tả hành động đã hoàn thành trước một hành động khác xảy ra trong quá khứ.
 
Ex: Having finished all her homework, she went to bed.
Làm xong tất cả bài tập, cô ấy đi ngủ
* Ở thể phủ định NOT đứng trước HAVING+ V3
 

2, PERFECT GERUND ( danh động từ hoàn thành )

Chức năng: dùng thay cho hình thức hiện tại của danh động từ khi chúng ta đề cập đến hành động trong quá khứ
Trong một số ngữ cảnh rất khó mà xác định được khi nào là perfect gerund và khi nào là perfect participle vì hình thức chính tả của chúng giống hệt nhau. 
 
Bạn nên xem thêm: Cách dùng can, Could   &&&  Câu hỏi đuôi phủ định
 
*Chúng ta sử dụng perfect gerund khi muốn đề cập đến một hành động trong quá khứ ( chỉ hồi ức):
S + Vqk + PERFECT GERUND + O
Ex: The boys was accused of having broken the window. 
Cậu bé bị buộc tội vì đã làm vỡ cửa sổ
He apologized for having been rude to her..anh ta xin lỗi vì đã thô lỗ với cô ấy
* Ở dạng: having + V3/-ed
 

Một số ví dụ bài tập

1. They are vegetarians and they don’t eat meat.
2. Since we watch the news everyday, we know what is going on the world.
3. She was talking to her friend and forgot anything around her.
4. The boy asked his mother’s permission and then went out to play.
5. As he had drunk too much, he didn’t drive home himself.
Supply the correct form of the verbs in brackets.
 
 
1. They left the restaurant, _______________ (spend) two hours over lunch.
2. (See) _______________ photograph of the place, I had no desire to go there.
3. (Switch) ______________ of the light, we went to bed.
4. The boy was accused of (steal) ____________ her money.
5. She apologized for (break) ____________ my vase.

Hy vọng cách sử dụng phân từ hoàn thành và danh động từ hoàn thành sẽ giúp ích cho bạn

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

 

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Vuong Văn vượng
2018-09-28 15:05:55

thuộc chỉ hoạt động biên bản đối trừ công nợ sản xuất, không trực biên bản nghiệm thu vật tư đầu vào tiếp bán hàng, biên bản hiện trường không phát sinh dịch vụ hoàn thuế ở hưng yên doanh thu, không thực mẫu biên bản bàn giao quỹ

Vuong Văn vượng
2018-10-27 01:28:25
Đào Văn Hải Đào
2019-01-16 11:00:47

Hoàn thuế có thể giúp dịch vụ quyết toán thuế tại bắc ninh doanh nghiệp Quận Long Biên báo cáo tài chính cuối năm – TP Hà Nội: dịch vụ hoàn thuế gtgt tại bắc giang – Thực hiện đầy đủ nghĩa dịch vụ kế toán trọn gói tại vĩnh phúc vụ thuế của doanh nghiệp dịch vụ hoá đơn điện tử tại thanh xuân

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn