truy Lượt Xem:5442

Cách viết sơ yếu lý lịch bằng tiếng anh

các mẫu cv bằng tiếng anh

Bạn muốn tìm việc làm thêm không ? Hãy xem chi tiết tại Đây Tìm việc làm thêm cho sinh viên
 

1: Bản tiếng anh

 
Republican, socialist Vietnamese country
Independence-freedom-happiness
=============
Curricullum Vitae
 
Item 1: Individual history
 
 
1) Name:  .....................................................2) Sexual: ..............................
 
3) Date of birth: 
4) Address: 
5) Study: ..................................................... 6) Foreign language: ..............
7) Race: ...................................................... 8) Religion: .........................
9) Marital history: .................................... 10) Previous offense: Not
11) An individual brief history (Please write from 12 years old until now):
-1989- 1993: 
-1993- 1996: 
-1996- 2000: 
-2000 - 2003:.
12) Training course: 
13) Foreign language skill: 
14) Computer operation skill:
 
Item 2: Family relationships
15) Father name: .......................................... Year of birth: .....................
Occupation (before 1975):
-1975 years ago: 
-From 1975 until now: 
Address:  
16) Mother name: ......................................... Year of birth: ....................
Occupation (before 1975):
Address:  
17) Wife/Husband name: .............................. Year of birth: ....................
Occupation: 
Address:  
18) Brother/Sister
Older sister/brother:  ................................... Year of birth: ......................
Occupation: 
Younger sister: ..........................................  Year of birth: ......................
Occupation: 
Address:
Item 3: Employment History
Company
Duration
Designation
Duties and responsibilities
°
 
19) References:
°Mr. 
Poosition 
Address:
 
Ho Chi Minh City, December 21th 2005
Form Filler
 
 
 
Approval and opinion of local personnel management organization
Describe the confirmation of the accuracy of the above-mentioned each item and there is no accuracy clearly in the content of approval. 
(Adding worker's occupation qualification and situation when judged that there is a postscript necessity becomes possible).
 
Ho Chi Minh City December 13th2006
Local committee: ......................................................
 
 
 
 
 
Name: .............................................
 
 

2: Bản tiếng việt

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
 
--------------------
 
SƠ YẾU LÝ LỊCH
 
PHẦN 1: LÝ LỊCH BẢN THÂN
1) Họ và Tên: .....................................................2) Nam, Nữ: ..........................
3) Ngày, tháng, năm sinh: 
4) Thường trú số nhà: 
5) Trình độ văn hóa: ..........................................6) Trình độ ngoại ngữ: ...........
7) Dân tộc: .........................................................8) Tôn Giáo: ..........................
9) Tình trạng hôn nhân: ...................................10) Tiền án, tiền sự: Không
11) Quá trình bản thân (tóm tắt từ năm 12 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?):
_ Từ năm ->: học sinh trường PTCS, quận, Tp. HCM
_ Từ năm ->: học sinh trường PTTH, quận, Tp. HCM
_ Từ năm ->: sinh viên trường, quận, Tp. HCM
_ Từ năm ->: (xem chi tiết ở Phần 3: Chi tiết nghề nghiệp)
12) Các khóa đào tạo khác: 
13) Kỹ năng ngoại ngữ: 
14) Kỹ năng máy tính:
 
PHẦN 2: QUAN HỆ GIA ĐÌNH
15) Họ tên Cha: ................................................Sinh năm: ...............................
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975:
_ Trước 1975: 
_ Sau 1975: 
Chỗ ở hiện nay: 
16) Họ tên Mẹ:.................................................. Sinh năm: ..............................
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975: 
Chỗ ở hiện nay: 
17) Họ tên Chồng/Vợ: Sinh năm: 
Nghề nghiệp: 
Chỗ ở hiện nay: 
18) Họ tên anh, chị, em ruột: tuổi, làm gì, ở đâu?
Anh/Chị: Sinh năm: 
Nghề nghiệp: 
Em: Sinh năm: 
Nghề nghiệp:
 
PHẦN 3: CHI TIẾT NGHỀ NGHIỆP
Công ty:
Thời gian: / ~ / 
Chức vụ:
Chuyên môn: 
° 
 
19) Cá nhân và cơ quan có thể xác nhận:
° Ông , Chức vụ: 
Địa chỉ:
 
Ngày tháng năm 2008
Người khai
Ký tên
 
 
NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Nội dung chứng nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay sai, nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào.
(Có thể nhận xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh của người lao động)
Ngày tháng năm 20 
UBND Phường, xã: ....................................
 
 
 
 
Họ tên: ................................................

 

Một số mẫu sơ yếu lý lịch bằng tiếng anh

CIRRICULUM VITAEI 
 
I- PERSONAL INFORMATION
 
1. Name:                         NGUYEN THU HA.
2. Sex:                              Female. 
3. Date of birth:            27th Oct 1983   
4. Born in:                       Hanoi 
5. Address:                     Room 114 – C6 – Kim Lien living quarter – Dong Da Dist., Hanoi
6. Mobile:                       0904469069    
7. E-mail:                         hamar43@gmail.com 
8. Height:                        159 cm.  
9. Weight:                       49kg.  
10. Marital status:        Single 
 
II - EDUCATION AND QUALIFICATION
 
1. Professional Education:  
From... to...                  Name of University Faculty Certicate 
2001 – 2005                   Hanoi National Economics University Marketing Bachelor 
2003 – 2007                   Hanoi University English Bachelor  
 
2. Key IT Skill:  
 
MS Oce 2007: Word, Excel, PowerPoint Adobe: Photoshop CS3, Illustrator CS3 (Basic)Internet & E-mail  
 
III - WORKING EXPERIENCE
1.Several Part-time Jobs in learning time (Before 2005)
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

 • Salesperson in 2 months, sold perfume for room, Thao Nguyen Ltd.  • Salesperson in 
2 months, sold theatre tickets.   • Interviewer in a month, interviewed consumers to discover their behavior in using and buying green tea.   
3.An apprenticeship      • Trainee, Feb-May 2005, Marketing and Consulting Department, AgriBank- Hanoi Branch. 
 
4. Full-time Job (Order of time priority): 
 
IV - OTHER INFORMATION 1. Brief about my interest and activities: 
 
- Got a strategic mind with good management skills and planning.
- Like society activities, took part in Youth Union and Student Association of Hanoi National Economics University, have been a volunteer of the volunteer team of the university in far reaching provinces in the mountainous region of the West-North Vietnam. 
-  Currently Include: Swimming, Badminton.
2. If recruited, I can start working 4 weeks after receiving recruitment announce. 
3. I certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility for them.  Applicant,NGUYEN THU HA 
 
Applicant,
NGUYEN THU HA
 
Các mẫu cv bằng tiếng anh hay nhất, mẫu cv bằng tiếng anh hay
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
 
Website: http://anhngunewlight.edu.vn/

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags:
Bình luận

Bình luận

CHU M VAN SON
2018-09-24 16:46:02

Trường hợp TSCĐ vô dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán của TSCĐ vô hình hình mua sắm được don dep so sach ke toan o hoang mai được phản ánh theo thanh toán theo dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng hạch toán vào chi phương thức trả chậm,driver máy in Canon E410 trả tiền ngay được trả góp, nguyên giá excel online phí SXKD theo kỳ

Cu trong xoay
2018-10-25 17:15:58

Một công ty cần thêm dịch vụ hoàn thuế tại hứng yên tiền để mở rộng kinh doanh dọn dẹp sổ sách kế toán tại long biên của mình; kế toán sẽ dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm xem xét các khoản hoàn thuế giá trị gia tăng

Vuong Văn vượng
2018-10-27 01:27:27

xây vi phạm hoá đơn Bổ sung thể biên bản kiểm phiếu loại tốt hơn như thực thể hoàn thuế tai bắc ninh loại tốt thực thể kiểm tra sổ sách ở hưng yên loại tốt tất cả bàn giao máy móc sửa của thanh lý tài sản mở

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn