truy Lượt Xem:767

Thông tư 96/2015/TT-BTC thuế TNDN

Link download Thông tư 96/2015/TT-BTC thuế TNDN mới nhất cho doanh nghiệp có sửa đổi bổ sung cập nhật các thông tư mới
 
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi chung là Thông tư số 78/2014/TT-BTC)
 
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 78/2014/TT-BTC 
 
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC
- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) 
 
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC 
 
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) 
 
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) 
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

- Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ hai điểm a Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC 
 
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC 
 
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC 
 
>> Link download: 96/2015/TT-BTC

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn