truy Lượt Xem:249

Tính từ tiếng anh mô tả người

 
Tính từ chỉ trạng thái là một mảng quan trọng để diễn tả suy nghĩ của chúng ta, kèm theo các thành phần khác của câu.
tính từ diễn tả trạng thái của người dưới đây được chia theo cặp đối nghĩa để giúp các em học sinh dễ học và dễ thuộc. Các em hãy thường xuyên sử  dụng  các  tính  từ  để  diễn  tả  ý  của  mình  một cách rõ ràng hơn nhé
 

Một số tình từ mô tả tính cách người hay

 

Good characteristics                                                                  

1. ambitious /æm’biʃəs/: có nhiều tham vọng                                       
 
2. Cautious /’kɔ:ʃəs/ thận trọng, cẩn thận                                              
 
3. Careful /’keəful/: cẩn thận                                                              
 
4. Cheerful /’tʃjəful/ /amusing /ə’mju:ziɳ/: vui vẻ                            
 
5. Clever /’klevə/ khéo léo                                                                                 
 
6. tacful /’tæktful/ khéo xử, lịch thiệp                                                  
 
7. Competitive /kəm’petitiv/ cạnh tranh, đua tranh                           
 
8. Confident /’kɔnfidənt/ tự tin                                                                
 
9. Creative /kri:’eitiv/: sáng tạo                                                               
 
10. Dependable /di’pendəbl/: đáng tin cậy                                          
 
11. Enthusiastic /in’θju:zi’æstik/: hăng hái, nhiệt tình                      
 
12. Easy-going /’i:zi,gouiɳ/: dễ tính                                                                                                                                                                                                              nghếch
 
13. Extroverted : hướng ngoại                                                                  
 
14. Faithful /’feiθfuli/: chung thuỷ                                                            
 
 
15. introverted: hướng nội                                                                           
 
16. Generous /’ʤenərəs/: rộng lượng                                                  
 
17. Gentle /’ʤentl/: nhẹ nhàng                                                                   
 
18. Humorous /’hju:mə/: hài hước
 
19. Honest /’ɔnist/: trung thực
 
20. Imaginative /i’mædʤinətiv/: giàu trí tưởng tượng
 
21. Intelligent /in’telidʤənt/, smart /smɑ:t/: thông minh
 
22. Kind /kaind/: tử tế
 
23. Loyal /’lɔiəl/: trung thành
 
24. Observant /əb’zə:vənst/: tinh ý
 
25. Optimistic /,ɔpti’mistik/: lạc quan
 
26. Patient /’peiʃənt/: kiên nhẫn
 
27. Polite /pə’lait/: lịch sự
 
28. Outgoing /’aut,gouiɳ/: hướng ngoại
 
29. Sociable /’souʃəbl/ , friendly /’frendli/: thân thiện
 
30. Open-minded /’oupn’maindid/: phóng khoáng, rộng rãi
 
31. Rational /’ræʃənl/: có lý trí, có chừng mực
 
32. Sincere /sin’siə/: thành thật, chân thật
 
33. Understanding /,ʌndə’stændiɳ/: hiểu biết
 
34. Wise /waiz/: thông thái, uyên bác
 

Bad characteristics

1. Aggressive /ə’gresiv/:  hung hăng; xông xáo
 
2. Dumb /dʌm/:lầm lì, ít nói
 
3. Pessimistic /,pesi’mistik/: bi quan
 
4. Quiet /’kwaiət/: ít nói 
 
5. Reckless /’reklis/: hấp tấp
 
6. Stubborn /’stʌbən/: bướng bỉnh
 
12. Silly /’sili/, stupid /’stju:pid/: ngu ngốc, ngốc
 
7. Lazy /’leizi/: lười biếng
 
13. Mad /mæd/: điên, khùng
 
8. Hot-tempered /’hɔt’tempəd/: nóng tính
 
9. Bad-tempered /’bæd’tempəd/: khó chơi
 
10. Selfish /’selfiʃ/: ích kỷ
 
11. Mean /mi:n/: keo kiệt
 
12. Silly /’sili/, stupid /’stju:pid/: ngu ngốc, ngốc 
 
13. Mad /mæd/: điên, khùng
 
14. Unkind /ʌn’kaind/: xấu bụng, không tốt
 
15. Unpleasant /ʌn’pleznt/: khó chịu
 
16. Cruel /’kruili/: độc ác
 
17. Cold /kould/: lạnh lùng

 

80 tính từ mô tả con người

 
1. Tall: Cao
2. Short: Thấp
3. Big: To, béo
4. Fat: Mập, béo
5. Thin: Gầy, ốm
6. Clever: Thông minh
7. Intelligent: Thông minh
8. Stupid: Đần độn
9. Dull: Đần độn
10. Dexterous: Khéo léo
11. Clumsy: Vụng về
12. Hard-working: Chăm chỉ
13. Diligent: Chăm chỉ
14. Lazy: Lười biếng
15. Active: Tích cực
16. Potive: Tiêu cực
17. Good: Tốt
18. Bad: Xấu, tồi
19. Kind: Tử tế
20. Unmerciful: Nhẫn tâm
21. Blackguardly: Đểu cáng, đê tiện
22. Nice: Tốt, xinh
23. Glad: Vui mừng, sung sướng
24. Bored: Buồn chán
25. Beautiful: Đẹp
26. Pretty: Xinh, đẹp
27. Ugly: Xấu xí
28. Graceful: Duyên dáng
29. Unlucky: Vô duyên
30. Cute: Dễ thương, xinh xắn
31. Bad-looking: Xấu
32. Love: Yêu thương
33. Hate: Ghét bỏ

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

34. Strong: Khoẻ mạnh
35. Weak: Ốm yếu
36. Full: No
37. Hungry: Đói
38. Thirsty: Khát
39. Naive: Ngây thơ
40. Alert: Cảnh giác
41. Keep awake: Tỉnh táo
42. Sleepy: Buồn ngủ
43. Joyful: Vui sướng
44. Angry, mad: Tức giận
45. Young: Trẻ
46. Old: Già
47. Healthy, well: Khoẻ mạnh
48. Sick: Ốm
49. Polite: Lịch sự
50. Impolite: Bất lịch sự
51. Careful: Cẩn thận
52. Careless: Bất cẩn
53. Generous: Rộng rãi, rộng lượng
54. Mean: Hèn, bần tiện
55. Brave: Dũng cảm
56. Afraid: Sợ hãi
57. Courage: Gan dạ, dũng cảm
58. Scared: Lo sợ
59. Pleasant: Dễ chịu
60. Unpleasant: Khó chịu
61. Frank: Thành thật
62. Trickly: Xảo quyệt, dối trá
63. Cheerful: Vui vẻ
64. Sad: Buồn sầu
65. Liberal: Phóng khoáng, rộng rãi, hào phóng
66. Selfish: Ích kỷ
67. Comfortable: Thoải mái
68. Inconvenience: Phiền toái, khó chịu
69. Convenience: Thoải mái,
70. Worried: Lo lắng
71. Merry: Sảng khoái
72. Tired: Mệt mỏi
73. Easy-going: Dễ tính
74. Difficult to please: Khó tính
75. Fresh: Tươi tỉnh
76. Exhausted: Kiệt sức
77. Gentle: Nhẹ nhàng
78. Calm down: Bình tĩnh
79. Hot: Nóng nảy
80. Openheard, openness: Cởi mở
 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn