Các từ nối câu trong tiếng anh

Các từ nối câu trong tiếng anh

Những từ nối câu rất quan trọng và không thể thiếu trong tiếng anh. Anh Ngữ New Light xin chia sẻ 10 nhóm từ nối câu phổ biến, hay dùng nhất.