truy Lượt Xem:305

Từ vựng tiếng anh trong học hành

Anh ngữ newlight xin mang tới cho bạn đọc một số từ vựng tiếng anh về học tập hay nhất
 
 

1. Studying (Việc học hành)

take extra lessons / have private tuition / private coaching = học thêm gia sư
How much does it cost to have private tuition?
Học thêm thì tốn bao nhiều tiền?

 

2. Before the exam (Trước kì thi)

- revise = ôn thi
I have to revise for my French test tomorrow.
Tôi phải ôn bài cho bài kiểm tra tiếng Pháp ngày mai.
- swot up = revise = (cách gọi thông tục) cày
Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week.
Hãy chắc là mình đã ôn kĩ kiến thức cho kì kiểm tra vào tuần tới.
- cram = (cách gọi thông tục) nhồi nhét kiến thức
John has been cramming for his Spanish test on next Monday.
John học dồn để thi tiếng Tây Ban Nha vào thứ Hai tới.
- learn by heart / memorise = học thuộc lòng
We were told to learn the speech by heart for homework.
Bài tập về nhà là chúng tôi phải học thuộc lòng bài phát biểu này

3. During the exam (trong khi thi)

- cheat / copy / use a crib sheet = quay cóp
Kids have always found ways of cheating in school exams.
Bọn trẻ luôn tìm cách để gian lận trong các kì thi.
- get a good / high mark = thi tốt
I am going to get a good mark in the entrance examination.
Tôi sẽ đạt kết quả tốt trong kì thi tuyển sinh đại học.
- get a bad / low mark = thi không tốt
I'm afraid of getting a bad mad.
Tôi sợ mình thi không tốt.
- pass with flying colours = đậu thi với số điểm cao
The officer training was gruelling, but he came through with flying colours.
Khóa huấn luyện sĩ quan thật sự vất vả nhưng anh ấy đã đậu với điểm số cao.
- scrape a pass = chỉ vừa đủ đậu
I just managed to scrape a pass. The exam was really difficult.
Em chỉ vừa đủ điểm để đậu thôi. Bài thi thật sự khó quá.
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn