GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Đối với nước phát triển chủ yếu về nghành nông nghiệp như việt nam thì các loại quả luôn gắn liền với người nông dân cũng như mỗi con dân người Việt. Ngoài những tác dụng tốt cho sức khỏe, những trái cây dưới đây giúp các bạn hiểu thêm về những vốn từ vựng trái cây trong tiếng anh.
 
trai cay
 

Từ vựng tiếng anh về các loại quả

 
1.Avocado [,ævou'kɑ:dou] : Bơ
2. Apple ['æpl] : Táo
3. Orange ['ɔrindʒ]: Cam
4. Banana [bə'nɑ:nə]: Chuối
5. Grape [greip]: Nho
6. Grapefruit ['greipfru:t] (or Pomelo) : Bưởi
7. Starfruit [stɑ:] [fru:t] : Khế
8. Mango ['mæηgou]: Xoài
9. Pineapple ['painæpl]: Dứa, Thơm
10. Mangosteen ['mæηgousti:n]: Măng Cụt
11. Mandarin ['mændərin] : Quýt
12. Kiwi fruit ['ki:wi:] [fru:t]: Kiwi
span style="font-size:14px;">13. Kumquat ['kʌmkwɔt]: Quất
14. Jackfruit ['dʒæk,fru:t]: Mít
15. Durian ['duəriən]: Sầu Riêng
16. Lemon ['lemən] : Chanh Vàng
17. Lime [laim]: Chanh Vỏ Xanh
18. Papaya [pə'paiə]: Đu Đủ
19. Soursop ['sɔ:sɔp]: Mãng Cầu Xiêm
20. Custard-apple ['kʌstəd,æpl]: Mãng Cầu (Na)
21. Plum [plʌm] : Mận
22. Apricot ['eiprikɔt]: Mơ
23. Peach [pi:t∫] : Đào
24. Cherry ['t∫eri] : Anh Đào
25. Sapota [sə'poutə]: Sapôchê
26. Rambutan [ræm'bu:tən]: Chôm Chôm
27. Coconut ['koukənʌt]: Dừa
28. Guava ['gwɑ:və]: Ổi
29. Pear [peə(r)]: Lê
30. Persimmon [pə'simən]: Hồng
31. Fig [fig]: Sung
32. Dragon fruit ['drægən] [fru:t]: Thanh Long
33. Melon ['melən] : Dưa
34. Watermelon ['wɔ:tə'melən] : Dưa Hấu
35. Lychee [lai't∫e:]: Vải
36. Longan ['lɔηgən]: Nhãn
37. Pomegranate ['pɔmigrænit]: Lựu
38. Berry ['beri]: Dâu
39. Strawberry ['strɔ:bri] : Dâu Tây
40. Passion fruit ['pæ∫n] [fru:t] : Chanh Dây
41.Vú sữa : Star apple
42.Sapôchê (hồng xiêm): /,sæpou’dilə/ Sapodilla
43.Tầm ruộc: /’dʤu:dʤu:b/ Gooseberry
44.Dưa gang: Indian cream cobra melon
45.Dưa tây: Granadilla
46.Dưa vàng: /’kæntəlu:p/ Cantaloupe
47.Dưa xanh: /’hʌnidju:/ Honeydew
48.Cóc: Ambarella
49.Bòng bong: Duku, langsat
50.Xoài: /’mæɳgou/ Mango
51. kumquat : quả quất vàng
52. currant : nho Hy Lạp
53. citron : quả thanh yên
54. star fruit : khế
55. Nho tây:& ermelon ['wɔ:tə'melən] : Dưa Hấu
35. Lychee [lai't∫e:]: Vải
36. Longan ['lɔηgən]: Nhãn
37. Pomegranate ['pɔmigrænit]: Lựu
38. Berry ['beri]: Dâu
39. Strawberry ['strɔ:bri] : Dâu Tây
40. Passion fruit ['pæ∫n] [fru:t] : Chanh Dây
41.Vú sữa : Star apple
42.Sapôchê (hồng xiêm): /,sæpou’dilə/ Sapodilla
43.Tầm ruộc: /’dʤu:dʤu:b/ Gooseberry
44.Dưa gang: Indian cream cobra melon
45.Dưa tây: Granadilla
46.Dưa vàng: /’kæntəlu:p/ Cantaloupe
47.Dưa xanh: /’hʌnidju:/ Honeydew
48.Cóc: Ambarella
49.Bòng bong: Duku, langsat
50.Xoài: /’mæɳgou/ Mango
51. kumquat : quả quất vàng
52. currant : nho Hy Lạp
53. citron : quả thanh yên
54. star fruit : khế
55. Nho tây: grapes wes
56. Quả bơ : avocado
 
 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

 

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 Liên quan: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luậnHãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn