GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Một vài từ vựng về tiếng anh trong công việc

Từ vựng công việc

1. Board of Director: Hội đồng Quản trị
2. Board Chairman: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Director: Giám đốc
4. Deputy/Vice Director: Phó Giám
5. CEO = Chief of Executive Operator/Officer: Tổng Giám đốc điều hành
6. Head of Department/Division: Trưởng Phòng, Trưởng Bộ phận
7. Team Leader: Trưởng Nhóm
8. Officer/Staff: Cán bộ, Nhân viên
9. Department (Dep’t): Phòng
10. Marketing Dep’t: Phòng Marketing, phòng Tiếp thị
11. Sales Dep’t: Phòng Kinh doanh, Phòng bán hàng
12. Pulic Relations Dep’t (PR Dep’t): Phòng Quan hệ công chúng
13. Administration Dep’t: Phòng Hành chính
14. Human Resource Dep’t (HR Dep’t): Phòng Nhân sự
15. Training Dep’t: Phòng Đào tạo
16. Accounting Dep’t: Phòng Kế toán
17. Treasury Dep’t: Phòng Ngân quỹ
18. International Relations Dep’t: Phòng Quan hệ Quốc tế
19. Local Payment Dep’t: Phòng Thanh toán trong nước
20. International Payment Dep’t: Phòng Thanh toán Quốc tế
21. Information Technology Dep’t (IT Dep’t): Phòng Công nghệ thông tin
22. Customer Service Dep’t: Phòng Chăm sóc Khách hàng
23. Audit Dep’t: Phòng K ểm toán
24. Product Development Dep’t: Phòng Nghiên cứu và phát triển Sản phẩm.
25. Working Desk: Bàn làm việc
26. Working Chair: Ghế làm việc
27. Stable Phone: Điện thoại bàn, điện thoại cố định
28. Hand Phone/Mobile Phone: Điện thoại Di động
29. PC = Personal Computer: Máy tính cá nhân
30. Calendar: Lịch làm việc
31. Notes: Giấy nhớ ghi công việc
32. Pencil: Bút chì
33. Ball pen: Bút bi
34. Highlight Pen: Bút đánh dấu
35. Bury Pin/Stapler: Cái dập ghim
36. Ruler: Thước kẻ
37. Caculator: Máy tính (bảng tính)
38. Folder: Thư mục
39. Data File: Bảng dữ liệu
40. Name card: Danh thiếp
44. CV (viết tắt của curriculum vitae): sơ yếu lý lịch
45. application form /æplɪ'keɪʃn fɔ:m/: đơn xin việc
46. interview /'intəvju:/: phỏng vấn
47. job / dʒɔb/: việc làm
48. career /kə'riə/: nghề nghiệp
49. part-time /´pa:t¸taim/: bán thời gian
50. full-time / ful taim/ : toàn thời gian
51. permanent /'pə:mənənt/: dài hạn
52. temporary /ˈtɛmpəˌrɛri/: tạm thời
53. appointment /ə'pɔintmənt/ (for a meeting): buổi hẹn gặp
54. ad or advert /əd´və:t/ (viết tắt của advertisement): quảng cáo
55. contract /'kɔntrækt/: hợp đồng
56.redundancy /ri'dʌndənsi/: sự thừa nhân viên
57.overtime /´ouvətaim/: ngoài giờ làm việc
58. salary /ˈsæləri/: lương tháng
59. wages /weiʤs/: lương tuần
 
 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

 

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 
9;dʌndənsi/: sự thừa nhân viên
57.overtime /´ouvətaim/: ngoài giờ làm việc
58. salary /ˈsæləri/: lương tháng
59. wages /weiʤs/: lương tuần
 
 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

 

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 Liên quan: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luậnHãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online108
Tổng xem1998662